Jätkusuutliku elu loomine väljaspool kodu

Tänapäeval veedavad inimesed üha rohkem oma ajast kodust eemal asuvates keskkondades – töökohtades, hotellides, koolides, restoranides ja lennujaamades. See tähendab, et suureneb nõudmine lahenduste järele, mis muudavad elu väljaspool kodu jätkusuutlikumaks. 
 
Meie aitame teil pakkuda teie äritegevust toetavaid jätkusuutlikke lahendusi, mis vastavad kliendi ja tarbija vajadustele ning nõudmistele. See hõlmab kõike, alates hügieenitingimuste parandamisest parema tervise saavutamiseks kuni jäätmetekke vähendamiseni ressursitõhusamate lahenduste abil või parema töökeskkonna loomiseni teie koristajatele, kokkadele või tervishoiutöötajatele.
 
Torkis oleme pühendunud jätkusuutlikuma elu loomisele väljaspool kodu. 

 

Kuidas me saame elu väljaspool kodu jätkusuutlikumaks muuta

Meie missioon on lahenduste väljatöötamine, mis muudavad elu väljaspool kodu jätkusuutlikumaks. Meie pühendumine jätkusuutlikkusele põhineb kolmel olulisel valdkonnal, kus meie tooted ja lahendused avaldavad meie arvates kõige suuremat mõju: Heaolu, rohkem vähema abil ja ringmajandus.

Heaolu

Hügieen, tervis ja heaolu on tihedalt seotud. Puhta vee kättesaadavus ja paremad hügieenitavad on arenevates riikides haiguste leviku tõkestamise kõige tähtsamad eeldused. Kuid ka nendes maailma paikades, kus oht on väiksem, on hügieen tervise ja heaolu seisukohast oluline. Näiteks hotellides, restoranides ja kohvikutes on hügieenil väga tähtis roll maine kujundamisel, mitte üksnes haiguste edasikandumise vältimisel köögist klientidele, ja samuti kõikide alade pidevalt värske ja esinduslikuna hoidmisel. Haiglates on võimalik paremate hügieenitavade abil ära hoida kuni 70% tervishoiuteenustega seonduvatest nakkustest, ja rangemate hügieenistandardite rakendamine lasteaedades ja koolides võib vähendada haiguse tõttu puudumisi kuni 54%. Meie oleme hügieenialaste haridusprogrammide, teadusuuringute ja partnerluste kaudu pühendunud hügieenistandardite tõstmisele igaühe jaoks, kes tegutseb kodust eemal.
 
Meie keskendumine heaolule tähendab ka lahenduste väljatöötamist, mis muudavad kinnisvarahalduse vähem stressitekitavaks ja füüsiliselt koormavaks, näiteks ergonoomiliste pakendite või andmepõhiste puhastussüsteemide kasutamisega. Ja tööstuslikes tingimustes vähendavad meie puhastuslapid lahustite vajadust kuni 41%.

Rohkem vähema abil

Jäätmetekkega ja süsinikuheitega kaasneva keskkonnamõju vähendamine on tänapäeval kõikide äriühingute peamine mure – olenemata majandusharust, suurusest või asukohast. 
 
Meie pakume lahendusi, mis vähendavad jäätmeid ja süsinikuheiteid, tegemata järeleandmisi kvaliteedi osas. Saavutada rohkem vähema abil tähendab uut mõtteviisi selles osas, kuidas me kujundame ja toodame asju kogu väärtusahelas. Meie hindame olelusringi hindamise (LCA) kaudu süstemaatiliselt keskkonnamõju, mida toode avaldab oma olelustsükli kõikides etappides, ja leiame viise, kuidas vähemaga rohkem ära teha. Me töötame samuti välja lahendusi, mis vähendavad tarbimist, nagu näiteks salvrätikuid ükshaaval väljastavad jaoturid.

Ringmajandus

Järgmine suur hüpe jätkusuutliku tuleviku tagamisel hõlmab uut moodi mõtlemise seoses äritegevuse ja tarbimisega. Ühiskonnad lähevad lineaarselt toimimiselt aegamööda üle  ringluspõhisele ja see nõuab uusi ärimudeleid, millega juurutatakse mõtteviisil „kujunda, vähenda, taaskasuta ja võta ringlusse” põhinevat vastutustundlikku ressursikasutust.
 
Kutsealase hügieeni puhul on ringlussevõtt ohutusküsimuste tõttu suurem väljakutse, kuid äriühingute ja jäätmekäitlusettevõtete vahel on tekkinud mitmeid partnerlussuhteid, mille raames uuritakse võimalusi võtta ringlusse kõik, mis iganes toodetakse. Meie oleme Tork toodete puhul selle arengusuunaga ühinenud ja loonud oma klientidele ringmajanduslikud lahendused Tork PaperCircle® (Euroopa Liidus) ja Closed Loop Recycling (USAs).

Teadmised, uuendused ja partnerlused

Meie loome oma klientide jaoks väärtust, keskendudes teadmistele, uuendustele ja partnerlustele, mis muudavad nende äritegevuse tervislikumaks ja paremaks.
 
Meie püsime süvendatud teadmiste ja meie erinevate majandusvaldkondade kliente mõjutavate trendide ja arengusuundade mõistmise tõttu alati sammu võrra ajast ees. Pole oluline, kas tegemist on kõige uuema teabega, alates kliendi hoiakutest kuni jätkusuutlikkuseni, kõige värskemate uurimistulemustega tervishoiuteenustega seotud nakkuste kohta või ringlussevõtu kõige uuemate suundumustega – te võite olla kindel, et meie oleme kõige ajakohasega kursis.
 
Jätkusuutlikkus on meie uuendustegevuses alati kesksel kohal Meie oleme juhtivate innovatsioonidega, nagu Tork PaperCircle® — maailma esimene paberkäterättide ringlussevõtu teenus ning meie klientide aega ja töökulu säästev Tork EasyCube® — oma tööstusharu esireas.
 
Koostöö meie klientidega on uuenduste edukuse ja jätkusuutlikkuse oluline tegur, ja me kutsume nad uute toodete ja teenuste väljatöötamisel partneriteks. Me optimeerime oma lahendusi lähtuvalt nende vajadustest reaalajas uuringute, tootekatsetuste ja parandusprotsesside kaudu.

Jätkusuutlikkuse valdkonna liider kogu maailmas

Tork kuulub globaalsesse hügieeni- ja tervisevaldkonna äriühingusse Essity, mida peetakse maailma üheks kõige jätkusuutlikumaks ettevõtteks. Arvukad auhinnad ja reitingud kajastavad meie jätkusuutlikkuse alast tööd. Meil on hästi korraldatud ja kontrollitud üleilmne toorme hankepoliitika. Torki toodetes kasutatakse ainult vastutustundlikest allikatest pärinevaid säästlikke kiudaineid.  
 
Lugege lisaks Essity jätkusuutlikkuse alase töö ja sihtmärkide kohta siit: https://www.essity.com/sustainability
 
FocusAreas_etEE.jpg

Printige Laadige alla