Stressful_situation_patient_urgent_healthcare_Tork_original.jpg

Maailma kätehügieeni päev 5. mail

See päev tuletab meile meelde, et kätehügieen on tähtis nii täna kui ka iga päev.

Ja eriti tähtis on see tervishoiuasutustes, kus kätehügieen vähendab patsientide nakatumise ning ja sepsise tekke ohtu.
 
Sellel aastal valisid Patsientide Ohutuse Eraorganisatsioon ja Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) maailma kätehügieeni päeva globaalseks teemaks „Sepsise ennetamine tervishoiuasutustes on teie kätes”.
 
Meie esitame maailma kätehügieeni päeva puhul hästi meeles püsiva, 3 sammust koosneva soovituse, et aidata tervishoiutöötajatel vähendada patsientide nakatumist ja sepsise teket.
 
Mõelge hügieenile. Tegutsege ennetavalt. Hoolitsege patsientide eest. Või lihtsamalt öeldes: Mõtle. Tegutse. Hoolitse.
 
 Patsiendi_käsi_hoidev_meditsiiniõde_Tork.jpg

Sepsise ennetamine

Sepsis, mida mõnikord nimetatakse ebatäpselt veremürgistuseks, on organi eluohtlik väärtalitlus, mille põhjuseks on peremeesorganismi allumatu reaktsioon nakkusele.1  Teiste sõnadega, sepsis on juba olemasoleva nakkuse tüsistus.
 
Sepsis põhjustab igal aastal üle kogu maailma keskmiselt kuus miljonit surmajuhtumit – see on esmane surma põhjus infektsioonide puhul ja sagedasem kui infarkt. Tegelikult põhjustab sepsis ühe kolmandiku kõikidest haiglapatsientide surmajuhtumitest.2,3,4
     
Seetõttu on ennetamistegevus kõige olulisem sepsise ja sellest tulenevate ränkade tagajärgede vältimiseks. Te saate patsientide sepsise ärahoidmiseks toetuda järgmisele neljale sambale:
 
Ennetav hooldus
Sepsis on keha vastureaktsioon nakkusele, seetõttu tuleb esimese sammuna kindlaks teha, kas patsiendil on see nakkus välja kujunenud. Te saate seda teha hoolika ennetava hoolduse kaudu, nt naha asjakohane hooldus, jalahooldus, surveleevenduse madratsite ja vaktsiinide abil.
 
Nakkuste ravi
Kui patsiendil kujuneb sellele vaatamata välja nakkus, on seda vaja hoolikalt jälgida ja ravida. Veenduge, et te tunnete ja kasutate oma kohalikke antimikroobikumi resistentsuse vältimise eeskirju, et ära hoida patsiendi sattumine kriitilisse seisundisse.
 
Kätehügieen
Kätehügieenil on eluliselt oluline roll mikroobide meditsiinitöötajatelt patsientidele ülekandumise vältimisel. Te saate WHO kätehügieeni töövahendi 5 soovitust [hüperlink] järgides seda olukorda muuta ja täita hügieeninõudeid asjakohasel ajal.
 
Haavahooldus
Asjakohasel haavahooldusel [sisestage hüperlink kohalikule BSN veebilehele] on sepsise ennetamisel samuti otsustav roll, sest mis tahes nahavigastus võimaldab bakteritel siseneda ja infektsiooni põhjustada. Te peaksite alati haavu jälgima, et märgata nakkuse tekke tunnuseid ja neid sidemete vahetamise vahel kindlasti nõuetekohaselt puhastama. 
 
Käte_niisutamine_tervishoid_Tork.jpg

Mõtle. Tegutse. Hoolitse.

„Mõtle. Tegutse. Hoolitse” on kiirete ja igapäevaste hügieenitoimingute kogum, mis kavandati selleks, et vältida sepsise teket tervishoiuasutustes. Selle eesmärk on toetada järjepidevate ja rangete hügieenimeetmete jõustamist, mis aitavad teie hoole all olevatel patsientidel nakkuste ja sepsise teket vältida.
 
Mõtle: Võtke endale enne oma igapäevase töö alustamist hetk aega ja tuletage meelde ennetava hügieeni suunised, nagu näiteks WHO 5 kätehügieeni soovitust [hüperlink] ning teie meditsiiniasutuse operatsioonijärgse haavahoolduse antimikroobikumi resistentsuse vältimise eeskirjad.
 
Tegutse: Tehke kõik vajalik hügieeninõuete täitmise tagamiseks, et vähendada nakkuse ja sepsise tekke ohtu, näiteks desinfitseerige kindlasti oma käsi enne ja pärast patsiendi hooldamist, jälgige tähelepanelikult oma patsientide haavu nakkuse tunnuste märkamiseks või kontrollige, mille vastu on patsienti varem vaktsineeritud.
 
Hoolitse: Pärast asjakohast ravimenetlust jätkake oma patsientide hooldamist ohutus keskkonnas.
Levitage oma teabematerjale
Laadige alla „Mõtle. Tegutse. Hoolitse” poster
Kätehügieen sepsise ennetamisel
Viited:

Üks kümnest

patsiendist saab maailma arvestuses vähemalt ühe tervishoiuteenustega seotud nakkuse (HAI)*

5–13%

Sepsisejuhtumite kasv aastas arenenud riikides viimase kümne aasta jooksul**