Dispenser placement healthcare.tif

Jaoturi asukoht

Käte desinfitseerimisvahendite paigutus haiglas on oluline

Tervishoiutöötajad hoolitsevad uhkusega oma patsientide eest, tehes seda parimal võimalikul moel. Hea kätehügieeni nõuete täitmine on väga tähtis, et minimeerida ristsaastust ja tervishoiuga seotud nakkuste levikut. Uuringud kinnitavad, et kätehügieenivahendite jaoturid avaldavad mõju nõuete täitmise määrale1. Selleks et aidata tervishoiuasutustel saavutada hügieenitingimuste võimalikult suurt positiivset mõju, lõi Tork inspireeriva visuaalse materjali, mis toetab haiglaid jaoturite paigutamise otsuste langetamisel.

„Meditsiiniõed võivad üheainsa vahetuse jooksul kõndida mitu kilomeetrit; neil ei peaks kätehügieenivahendi jaoturini jõudmiseks vaja olema oma teelt kõrvale põigata”, ütles Stephen Wright, tervishoiutoodete vanemtootejuht

 
Kõige olulisem ei ole mitte rohkem jaotureid üles panna, vaid veenduda, et nende asukoht on õigesti valitud. Tegelikult näitavad uuringud, et jaoturi paigutuse optimeerimine2 võib suurendada kasutust rohkem kui 50%, ning pelgalt jaoturite arvu suurendamine mõjutab seda vähem kui olemasolevate jaoturite oluliselt nähtavamaks tegemine. 

Inspireeriv visualiseerimine

Iga haigla on kordumatu; jaoturite paigutuse tõeliseks optimeerimiseks tuleb uurida töövoogu. Siiski võib inspireeriv juhend aidata teatavaid üldisi põhimõtteid kujundada. Paigutusjuhendis esitatud teabe aluseks on nii SCA rahastatud uuring kui ka akadeemilise uuringu sõltumatud järeldused. Juhend põhineb haiglates kõige sagedamini esineva nelja levinud tüüpi ala visualiseerimisel. Sellest lähtuvalt soovitatakse jaoturid paigutada võimaluse korral asukohtadesse, mis toetavad kätehügieeni nõuete täitmist, pidades silmas WHO 5 tähtsat soovitust.
 

Haiglasse sisenemine 

Hospital entrance.png                                                                       


  1. Paljud külastajad ei puhasta haiglasse sisenedes oma käsi. Kerge ligipääsu ja kätehügieeni alase teabe pakkumine võib osutuda väga kasulikuks.  

Source: Euro Surveill. 2009 Sep 17;14(37). pii: 19331. Sub-optimal hand sanitiser usage in a hospital entrance during an influenza pandemic, New Zealand, August 2009. Murray R1, Chandler C, Clarkson Y, Wilson N, Baker M, Cunningham R; Wellington Respiratory and Hand Hygiene Study Group.  (Allikas: Euro Surveill. 17.09.2009; 14(37). pii: 19331. Optimaalsest madalam käte desinfitseerimisvahendi kasutamine haiglasse sisenemisel gripiepideemia ajal, Uus-Meremaa, August 2009. Murray R1, Chandler C, Clarkson Y, Wilson N, Baker M, Cunningham R; Wellingtoni respiratoorse ja kätehügieeni uurimisrühm.)
 
 

4 voodiga palat

Hospital 4 bed patient room.png                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
  1. Seda liiki palatisse on vaja rohkem kui ühte jaoturit.
  2. Tuttavas ümbruses ei ole vaja jaotureid otsida. Ühes vaatlevas uuringus kasutati kraanikausi lähedal asuvaid jaotureid palatisse sisenemisel sagedamini kui palati tagumisse ossa paigutatud jaotureid.
  3. Viige läbi töövoo uuring, et teha kindlaks, kus asuvad palati „tiheda liiklusega“ osad, ja kus viibivad tervishoiutöötajad, kui tekib üks viiest soovituses nimetatud olukorrast.
  4. Lisaks tiheda liiklusega aladele pöörake erilist tähelepanu piirkondadele, kus tervishoiutöötajad liiguvad patsientide vahel.
 
Source: Assessing the optimal location for alcohol-based hand rub dispensers in a patient room in an intensive care unit (Allikas: Alkoholipõhiste kätepuhastusvahendite jaoturite optimaalse asukoha hindamine intensiivravi palatis) Matthijs C Boog1*, Vicki Erasmus1, Jitske M de Graaf1, Elise (A) HE van Beeck1, Marijke Melles2 and Ed F van Beeck1 
 

Üksikpalat

Hospital single patient room.png

  1. Jaoturite paigutamine „kulgemisteedele“ või kohta, kus hooldustoiminguid tehakse sagedamini, suurendab kasutust.
  2. Jaoturid ei tohiks asuda kõrvalistes kohtades, muu eseme taga või nägemisulatusest väljas.
 
Märkus: jaoturite kinnitamine voodiklambritega on hea, lisaks muudele alkoholipõhistele kätegeelidele, aga kui voodi viiakse ruumist ära, võivad pudelid koos sellega kaduma minna.
 

Medõdede keskusHospital nurse station.png

  1. Üks vaatlev uuring näitas, et medõdede keskusesse paigutatud jaotureid kasutati sagedamini kui patsiendi voodi taha seinale paigutatud jaotureid.
  2. Paigutage jaoturid liikumiskoridoridesse, kus neid saab käigu pealt kasutada.
 
Allikas: SCA siseuuring, Madalmaad 2015.
 
WHO teabe saamiseks ja täiendusmaterjali allalaadimiseks palun klõpsake siin 
 
 
 
1Boog, Matthijs C., Vicki Erasmus, Jitske M De Graaf, Elise (A) He Van Beeck, Marijke Melles, and Ed F Van Beeck. Assessing the Optimal Location for Alcohol-based Hand Rub Dispensers in a Patient Room in an Intensive Care Unit (Alkoholipõhiste kätepuhastusvahendite jaoturite optimaalse asukoha hindamine intensiivravi palatis).  BMC Infect Dis BMC Infectious Diseases 13.1 (2013): 510. 
2Thomas BW, Berg-Copas GM, Vasquez DG, Jackson BL, Wetta-Hall R. Conspicuous vs Customary Location of Hand Hygiene Agent Dispensers on Alcohol-Based Hand Hygiene Product Usage in an Intensive Care Unit (Nähtavas ja tavapärases kohas asuvate alkoholipõhiste kätehügieenitoodete jaoturite kasutuse võrdlus intensiivravi üksuses). J Am Osteopath Assoc 2009;109(5):263-267.