Tork_and_Sustainability_orginal - Copy.jpg

Jätkusuutlikkus

Tork: jätkusuutlikkuse tagamine

Meie arvates ei too jätkusuutlikkus edu enne, kui see toetab teie majandustegevust ja lisab sellele väärtust. Seepärast töötamegi teiega käsikäes, et teha kindlaks teie vajadused ning töötada välja tooteid ja teenuseid, mis aitavad kaasa teie majandustegevusele. Tagame jätkusuutlikkuse mitte ainult planeedile, vaid ka teie tulubaasile, töötajatele ja sidusrühmadele.
 
Tork olemus kajastub eeskätt tema klientide vajadustest arusaamises ning toodetes ja teenustes, mis aitavad neil keskenduda sellele, mis on nende jaoks majandustegevuses kõige olulisem. Jätkusuutlikkus on selle ja kogu meie tegevuse lahutamatu osa. 

Eelkõige on tähtis väärtuse loomine kliendile

Meie lähenemisviis jätkusuutlikkusele pole pelgalt keskkondlik, vaid ka inimlik ja sotsiaalne. Vaatame kaugemale vastavusest, kärpimistest ja tõhususest, et investeerida sellesse, mis on tõeliselt väärtuslik – kuidas saame tõhustada teie majandustegevust. Olenemata sellest, kas teie eesmärgiks on rahulolevad töötajad või suurem tulu, aitab Tork teil oma eesmärke saavutada. Selleks tagame jätkusuutlikkuse tegelikus elus, tehes seda innovatsiooni ja partnerluse kaudu. 

Jätkusuutlikkus kui meie innovatsioonitegevuse tuum

Alustame sellest, mida meie kliendid vajavad, et tagada neile tegelik jätkusuutlikkus. Ja jätkame nende kaasamist kogu arendustöö vältel, toetudes reaalajas toimuvatele uuringutele, tootetestidele ja täiustamisprotsessidele. Näiteks muudame lihtsamaks ja tõhusamaks puhastustöötajate igapäevase töö, kasutades nutikaid pakendeid ja teenuseid nagu Tork Easy Handling™ ja Tork EasyCube™, mis säästavad nii raha kui ka vaeva.
 
Toote kasutustsükli hindamine (Life Cycle Assessment, LCA) on samuti kõigi Tork toodete arendamise lahutamatu osa. Teisiti öeldes, vastutame täielikult oma tegevuse eest, alates toormaterjalide sisseostmisest kuni tootmiseni ja lõpetades kliendi tekitatud jäätmete ümbertöötlemisega. Seega ei pea te kunagi ühegi Tork toote kasutamisel muretsema oma maine pärast keskkonnasäästjana.

Partnerlus on oluline strateegia

Tänu meie toodete ja teenuste testimisele koos klientide ja lõppkasutajatega saame olla kindlad, et need töötavad ka tegelikus elus. Me töötame koos teistega meie tööstusharus kinnise tsükli loomiseks, näiteks meie Waste to Resource (jäätmete muutmine ressurssideks) algatuste kaudu. Ja oleme partneriteks teadlastele ja spetsialistidele, et suurendada enda ja teiste teadmisi jätkusuutlikkuse ja hügieeni parima tava osas (näiteks Tork Rohelise Hügieeni Nõukogus Põhja-Ameerikas).
 
Samuti kontrollime, kas meie tooted vastavad kõrgeimatele jätkusuutlikkuse standarditele, töötades koos kõige usaldusväärsemate sõltumatute ökomärgistamisorganisatsioonidega. Globaalse kaubamärgina oleme uhked jätkusuutlikult sertifitseeritud valikute üle kogu Tork tooteportfellis, mis teeb teile lihtsamaks keskkondlikult usaldusväärsete, ohutute ja õige kvaliteediga toodete valimise.

Vastutustunne kogu tarneketi ulatuses...

Essity paneb aluse meie jätkusuutlikkuse rakendamisega seotud tööle, tegutsedes tööstusharu liidrina säästvas metsanduses, paberitootmisel, sisseostmisel ja logistikas. See strateegia põhineb jätkusuutlikul ärimudelil, kus väärtuse loomine inimeste jaoks on samaväärne kasvu ja kasumlikkusega. Seda jätkusuutlikku lähenemisviisi on tunnustatud arvukate auhindade ja hindamistega.
 
Kuna oleme osa Essity, võtame tööstusharu liidrina säästva metsanduse valdkonnas täieliku vastutuse kogu tarneketi ulatuses, kaasa arvatud meie tarnijate osas. Essity on väljakujunenud ja auditeeritud globaalne toorainete sisseostupoliitika, kaasa arvatud Tork kasutavate materjalide osas. Tork toodetes kasutatakse ainult vastutustundlikest allikatest pärinevaid säästlikke kiudaineid.  

... ja enamgi veel.

See annab Tork võimaluse innovatsioonitegevust veelgi süvendada. Me ei piirdu ainult läbipaistvalt tegutsemisega, otsides partnerlust ja koostööd. Keskendume kogu väärtusahelale, mitte ainult ressursside tõhususele; püüame vähendada teie energiakasutust, mitte ainult meie enda oma, ja hoolime teie töötajatest, nagu nad oleksid meie omad.
 

Jätkusuutlikkuse tagamine.

Tork Xpressnap®

aitab salvrätikute kasutamisel säästa 25% võrreldes traditsiooniliste dosaatorsüsteemidega


Printige Laadige alla