EY3A5654.jpg

Kasutatud paberkäterättide uus elu

Teie kontori pesuruumis äravisatud paberkäterätid on toormaterjal. SCA juurutab uut teenust, kogudes klientide kasutatud paberkäterätte ja taaskasutab neid kohalikult uute olmepabertoodete valmistamiseks.

Infografik-vektor-full.png
 
Palju ettevõtted, ja mitte ainult tootvates tööstusharudes, võtavad kasutusele ressursitõhusamaid viise, leiutades uuesti oma kavandamis-, tootmis- ja müügilahendused, mõeldes uutmoodi läbi toodete tarbimise, ja määratledes kõike võimaliku taaskasutuse kaudu. Sellised kontseptsioonid, nagu ÜRO säästva arengu eesmärgid ja ringmajandus õhutavad ettevõtjaid veel rohkem ja isegi kiiremini uuendusi rakendama, et konkurentsis püsida. 
2016. aastal rakendas SCA Tork kaubamärgi tootja Saksamaal ja Madalmaades pilootprojektid, mille eesmärk oli üksikasjalikumalt välja töötada paberkäterättide uus ringlusahel, unikaalne teenus, mille raames kogutakse klientide büroo pesuruumides kasutatud paberkäterätte ja taaskasutatakse neid kohalikult uute olmepabertoodete valmistamiseks SCA tehastes.
 

Kliendi nõudmised innustavad

„Hügieeni seisukohast on paberkäterättidel teiste lahenduste ees eelised,” ütleb Åsa Degerman, kes töötab koos Sara Lundströmiga SCA Tork kaubamärgi tootja jäätmest toormeks innovatsioonirühmas, ja jätkab: 
„Tõesti, need moodustavad hinnanguliselt 10 kuni 25 protsenti kõikidest büroos tekkivatest jäätmetest. Seetõttu ei ole üllatav, et kliendid nõuavad oma laiemate jäätmete vähendamiste eesmärkide raames käterättide jaoks jätkusuutlikku lahendust, see asjaolu suunab nõudmist sedalaadi teenuse järele.
 
„Praegu kasutatakse paberkäterättide kõrvaldamiseks kõige sagedamini põletamist, prügilasse viimist ja mõnel juhul kompostimist. Teiste sõnadega, siiani ei toimunud mitte mingit taaskasutust, nii et looduslike materjalide korduvkasutamise potentsiaal on tohutu.”
 

Klientide positiivne reaktsioon

See  uus teenus sõltub partneritevahelisest koostööst. Lähenemisviis põhineb innovatsioonil ja partnerlussuhetel klientidega, kinnisvara haldajatega ja SCA olmepaberi tehastega, kui nimetada vähemalt mõnda jäätmemajanduse ja olmepaberi tootmise väärtusahelates osalejat, keda on vaja kaasata, et teenus hakkaks toimima.
 
Klientide reaktsioon on olnud valdavalt positiivne. 
„Nad on tulemusega väga rahul, ja peavad seda probleemivabaks teenuseks, mis ei ole suurendanud nende koristajate töökoormust,” ütleb Åsa.
SCA laiendab 2017. aastal tööd Saksamaa ja Madalmaade klientidega, et  uut teenust veelgi paremaks muuta. 
See artikkel avaldati algselt väljaandes Shape 1/2017.
 
Palun võtke ühendust Sara Lundströmiga (sara.lundstrom@sca.com) või Åsa Degermaniga (asa.degerman@sca.com), kui soovite sellest algatusest rohkem teada saada.