Parem jõudlus alt üles

Wipingandcleaning.tif

Parem jõudlus alt üles

Kui püütakse täiustada valmistamis- ja tootmisprotsesse, ei ole nendesse püsivate töökorralduse muudatuste sisseviimine alati lihtne. Juhatuse tasemel vormistatud lahendustest võivad sageli puududa olulised üksikasjad, nagu hooldus ja puhastamine. Enamik juhte teab, et nad peaksid muudatuste rakendamisel lähtuma töötajate vaatepunktist, kuid uuringud näitavad, et tegelikult nad seda tihti ei tee. Enim muutmist vajava valdkonna leidmiseks tuleks alustada töötajate kaasamisest.
 
Kõige rohkem muutmist vajavate valdkondade leidmist tuleb alustada töötajate kaasamisest. Kuigi hooldus ja puhastamine võivad näida teisejärguliste ülesannetena, hõlmavad need suure osa töökojas tehtavast tööst. Selles valdkonnas tehtud muudatustel on suur mõju üldisele tootlikkusele.
 
 
„Peame probleemide väljaselgitamisse ja nende aluseks olevate teemade arutamisse kaasama kõik, teisiti ei ole võimalik saavutada jätkusuutlikke muudatusi ja püsivaid täiustusi.”
- Knut Sandbakken, tootearenduse vanemnõustaja, SINTEF - Norra

Probleem: kuidas saavutada, et muudatused jääksid püsima

Selle asemel, et rakendada pikaajalisi algatusi, keskenduvad paljud ettevõtted lühiajalistele tootmiseesmärkidele vastavate kiirete lahenduste leidmisele, kohandades üldist tegutsemistava, mis ei võta aga arvesse tööjõu vajadusi. Ettevõtted võivad  kiireid muudatusi rakendada soovides mõnikord läbi suruda uusi tootlikkuse suurendamise programme, veendumata eelnevalt, kas töötajad – kaasa arvatud juhtkond – on valmis uutmoodi töötama. 
 
Kui korraga võetakse kasutusele liiga palju uusi tootmisprotsesse, mis ei ole  organisatsioonisiseselt kinnistunud, võib tekkida olukord, mida McKinsey1 nimetab „algatusväsimuseks“. See väsimus võib põhjustada edusammude hääbumist ja luua töötajate seas isegi usaldamatuse õhkkonna.

Lahendus – alustada sealt, kus toimub tegevus

Selleks peaksid juhid hakkama töötajatele küsimusi esitama, et teha kindlaks, millised on nende igapäevatöö peamised väljakutsed. See võib tähendada nendega töökojas viibimist, tegevuste jälgimist ja küsimuste esitamist selle kohta, kuidas nad midagi teevad ja miks nad seda nii teevad. Kui inimesed on kaasatud probleemide väljaselgitamisse ja ka lahenduste leidmisse, on nad palju suurema tõenäosusega valmis uusi protsesse toetama. Kui olete hakanud mõistma tööjõu vajadusi, saate prioritiseerida muutmist vajavaid tegureid, nagu parem töökorraldus või paremad puhastustooted. Ja lõpuks lihtsustage oma töötajate tööviise, paigutades õige toote ja õiged tööriistad õigesse kohta. 
 
„Paljud organisatsioonid kulutavad enamiku oma energiast meetoditele ja tööriistadele, kuid konkreetse töötaja potentsiaal jääb sageli täielikult realiseerimata.“ - Dag Lotsander, kulusäästliku tootmise ekspert - Rootsi


Puhastamise 5S-i

5S-mudel on tõhususe algatuste juhtimiseks kasutatav dünaamiline metoodika. Tork soovitab kasutada 5S-i mitte üldise mallina, vaid mudelina, mille abil saab tuvastada kohad, kuhu tuleb suunata oma jõupingutused organisatsioonis muudatuste tegemiseks – alustades töötajate kaasamisega, muutmist vajavate tegurite tähtsuse järjekorda seadmisega ning pühkimis- ja puhastustoimingute lihtsustamisega. Tork on koostanud puhastamise 5S-mudeli, et aidata teil seda saavutada ja pakkuda tootetuge igas etapis. Selleks tehke järgmist:   
 
/Sisestage Tork 5S-mudeli graafika//
 
 
1. Selgita välja
On aeg probleemid välja selgitada. Igas tootmisruumis tuleb teha palju erinevaid puhastustöid. Esimese sammuna tehakse kindlaks lahendused, mis teenivad kõige paremini teie konkreetseid vajadusi. Tork pakub väga erinevaid pühkimis- ja puhastustooteid, et anda teile palju valikuvõimalusi. Kvaliteetseid Tork tooteid saab kasutada paljudeks ülesanneteks, mis võimaldab asendada mitu erinevat toodet vaid ühega.
 
2. Korrasta
See samm muudab töötamise, hoiustamise ja juurdepääsu tõhusamaks. Kui olete kindlaks teinud, millised Tork tooted teie vajadustega sobivad, saame aidata teil paigutada sobivaid jaotureid ja seina- ning põrandaseadmeid parimatesse asukohtadesse. See teeb õigete toodete õigesse kohta paigutamise lihtsamaks. 
 
3. Pane särama
Siin hakkate nägema tulemusi. Puhas põrand töökojas koos puhaste masinatega muudab probleemide märkamise ja planeerimata seisakute vältimise lihtsamaks. Tork exelCLEAN® pühkimislapid võivad lisaks puhastamise kvaliteedi parandamisele suurendada ka üldist jõudlust. Näiteks võivad töötajad lõpetada töö 35% kiiremini ja seda kuni 31% väiksema jõupingutusega võrreldes lappide ja rendilappidega.
 
4. Standardiseeri
Tork exelCLEAN® annab teile iga kord sama usaldusväärse tulemuse. Tork toodete püsiv kvaliteet tähendab ka seda, et töötajad ei pea enam kulutama aega „õigete lappide“ otsimisele. 
 
5. Hoia alal 
Viimane samm on ülioluline. Olete panustanud palju mõtteenergiat ja teinud suuri pingutusi ning nüüd on vaja, et teie poolt tehtud täiustused jääksid pikaks ajaks püsima. Jätkates töötajate kaasamist ja pakkudes õiget toodet õiges kohas, aitavad Tork tooted teil püsistada selliseid muudatusi, nagu masinate suurem puhtus ning hooldus- ja puhastustegevuste pidev täiustamine 5S-mudeli igas etapis.

Tulemus: Tõeline muutus, mis saab alguse algtasandilt
Pideva täiustamise puhul loeb iga sekund, olenemata sellest, mille arvelt see võidetakse. Tork exelCLEAN® puhastuslapid aitavad teil leida selle täiendava aja ja raha ootamatutest kohtadest. 
 
Tork puhastamise  5S mudel aitab teil alustada esmatasandilt, pakkudes teie töötajatele lihtsalt kasutatavaid ja mitmekülgseid pühkimis- ja puhastustooteid. Töötajate vaatenurkadega arvestades võimaldate neil arukamalt töötada, mis omakorda muudab teie töötajad õnnelikumaks ja produktiivsemaks. See suurendab teie kasulikku tööaega, mis on otseselt seotud raha säästmisega. 
 
Soovite lisateavet? 
Siin on kontroll-loend, mis aitab teil alustada 5S-mudeli kasutamist //sisemine link//. 5S-mudel on raamistik, mida saab kasutada konkreetsete tingimuste määratlemiseks, et teha igas etapis täiustusi  – alustades teie operaatorite tööviisidest.
 
Võtke ühendust Tork müügiesindajaga ja laske meil aidata teie hooldus- ja puhastuslahendusi täiustada.
 
 
 
–––––––––––––––
Allikad:
1. McKinsey, „From Lean to lasting - making improvements stick“, 2008

Printige Laadige alla