Wiping and Cleaning 1.tif

Puhastamine tähendab hoolimist.

Kui töötajad mõtlevad hooldusele, kipuvad nad keskenduma masinate eest hoolitsemisele, jättes ennast tahaplaanile. Kuid uuringud näitavad, et hooldustegevused on õnnetuste sagedasteks põhjustajateks1. Seega ei tähenda hooldus vaid masinate hooldamist, vaid ka töötajate eest hoolitsemist.

Paljud ettevõtted arvavad, et ohutuskäitumise parandamiseks piisab koolituste korraldamisest. Kui töötajatele õpetatakse, kuidas ohutult hooldustoiminguid teha, siis nad seda ka teevad, eks ole? Kuid töötajatele ohutuse tähtsust käsitlevate koolituste korraldamine ei ole parim viis käitumismustri muutmiseks. Akadeemilistes ohutuskultuuri uuringutes on selgunud, et isegi kui töötajad saavad ohutuskoolitustelt positiivse kogemuse, pole sellel peaaegu mingit seost tööõnnetuste vähenemisega.

Miks? Inimesed teevad seda, mis on kõige lihtsam, kuid pole kõige ohutum. Isegi kui töötajad on ohutusprotseduuridest teadlikud, ununevad need üsna ruttu, kui saadaval on lihtsamad ja kiiremad lahendused, eriti just stressirohketes situatsioonides. Niisiis, mis on parim viis oma tervise- ja ohutuskäitumist tegelikult parandada?

Suurima tähtsusega on tööriistad ja protsessid

Teod räägivad valjemini kui sõnad. Uuring2 näitas, et tegeliku toetuse tagamine on õnnetuste vähendamise seisukohalt tõhusam, kui üritada muuta suhtumist. See on seotud käitumise, mitte suhtumisega. Kui tootmisahelas ei ole paika pandud õigeid tööriistu ja protsesse, siis õnnetusjuhtumid ei kao, olenemata sellest, kui palju te ohutusalaseid koolitusi pakute.

Millelgi, mis võib paista tähtsusetu detailina, nagu näiteks paremad pühkimis- ja puhastustooted, võib olla suur mõju üldisele tulemuslikkusele, eriti just töötaja ohutuse ja moraali seisukohast. Uuring2 tõi välja, et organisatsioonid peaksid suunama 80% või rohkem oma jõupingutustest sellele, et parandada ohutuskultuuri sellistes valdkondades, nagu hooldus ja juhi käitumine. Hoolduse puhul tähendab see puhastusprotsesse, mis on kohandatud teie konkreetsele tootmisrajatisele, ja lihtsalt juurdepääsetavaid dosaatoreid, mis tagavad puhtama töökeskkonna.

„Kõige ohtlikumad õnnetused, millel on suur negatiivne mõju nii majanduslikust kui ka keskkonna aspektist hinnates, on tavaliselt need, mille põhjuseks on järelevalveta tehtavad odavad ja lihtsad puhastustööd.“
- Dr. Nima Khakzad, Delfti Tehnoloogiaülikool

Puhas töökoda näitab, et võtate ohutust tõsiselt

Puhas põrand ja korras majapidamine annavad tunnistust ka sellest, et teie organisatsioon hoolib töötingimustest, mis omakorda toetab kõrge moraali kujunemist. Selle mõju ulatub üksikust töötajast kaugemale – kui piisavalt palju inimesi toimib õigesti, tulevad kaasa ka teised. Rõhutame taas, et õiged tööriistad ja lihtsad protsessid tagavad suurema tööviljakuse ja puhtama töökoha.

„Paljud arvavad, et korralagedus pole oluline, kuna nad töötavad aladel, kus korrashoiu tase on madal“
- Dr Dominic Cooper, Applied Behavioural Sciences Hull2

Juhtkonna toetus on võtmetähtsusega

Juhid peaksid julgustama head käitumist ja tagama õiged tööriistad. Juhtkond on pideva surve all, et tagada vastavus erinevatele nõuetele, kuid ülioluline on töötajaid jätkuvalt ka igapäevaselt toetada. Uuring2 toob välja, et õigete tööriistade kasutamine loob selle saavutamiseks parimad eeldused. 

Tork tooted toetavad teie püüdlusi ohutusvaldkonnas
Praegu kasutab enamik tootjaid Euroopas hooldus- ja puhastustoiminguteks tava- ja rendilappe, tehes seda sageli vaid väljakujunenud traditsiooni tõttu. Tork tagab tooted ja tööriistad, mis on paremad kui tava- ja rendilapid, luues töökojas turvalisema töökeskkonna hooldustoiminguteks. Kui soovite parandada ohutuskäitumist, ei ole paremat aega tava- ja rendilappide kasutamise traditsioonist loobumiseks kui nüüd. Ja selle põhjused on järgmised:

vähem kiirustamist, vähem vigu
Kui töötajatel on töö tegemiseks rohkem aega, on nad ohutusprotseduuride järgimiseks paremini valmistunud.
Tork tooted võimaldavad teha puhastus- ja hooldustoiminguid 35% vähema ajaga. Tork toodete järjepidevalt kõrge kvaliteet tähendab kasutaja jaoks 31% vähem tööd.

Parem korrastatus parandab ohutust
Tork tagab igaks tööks õige toote. Tork toodetega varustatud dosaatorid aitavad luua korrastatud struktuuri kohtades, kus seda on kõige rohkem vaja. See säästab aega ja vähendab tööõnnetuste ohtu.

Töötage tervislikumas ja ohutumas keskkonnas, kasutades vähem lahusteid
Tork tooted nõuavad kuni 41% vähem lahusteid võrreldes traditsiooniliste lappidega. See võib avaldada negatiivset mõju lahustitega kokku puutuva kasutaja tervisele. Tork tooted vähendavad lahustitest läbiimbunud lappide hoidmisest tulenevaid tervise- ja ohutusriske.

Suurem ohutus parandab tehtava töö kvaliteeti
Lihtsalt kasutatavate mitmekülgsete tööriistade tagamine võimaldab inimestel töötada nutikamalt, kiiremini ja ohutumalt. Õnnelikumad ja produktiivsemad töötajad suurendavad teie kasulikku tööaega, millel on otsene seos säästetud rahaga. Tork exelCLEAN® puhastuslapid on praktiline vahend tõestamaks, et puhastamine tähendab hoolimist.

Soovite algust teha? Võtke ühendust kohaliku Tork müügiesindajaga, et luua tervislikum ja ohutum töökeskkond, pakkudes oma töötajatele praktilist toetust.––––––––––––––––––––––
Allikad:
1. National Health Scotland, “What is maintenance? Healthy safe workplaces”, 2012
2. Dominic Cooper, Improving Safety Culture- A Practical Guide, 2001


Printige Laadige alla