Washing-hands_orginal.jpg
Üldine

Globaalne uuring: Teie võite oma käte pesemisega muuta teised inimesed õnnelikumaks ja suhtlemisaltimaks

10/10/2018

Essity poolt läbi viidud uuringu andmetel kindlustate teie oma käte pesemisega mitte üksnes enda ja kaasinimeste hea tervise – te muudate ka oma lähedased õnnelikumaks ja vastutulelikumaks ja oma kolleegid tööl rahulolevamaks.

On hästi teada, et käte pesemine on üks kõige tõhusamatest abinõudest nakkuste leviku tõkestamiseks ja selle mõjuvõim võib päästa miljoneid elusid. Nüüd näitab Essity – Tork kaubamärgiga toodete valmistaja – läbi viidud uus globaalne küsitlus, et lisaks võib teie käte pesemine avaldada positiivset mõju teid ümbritsevate inimeste tunnetele ja käitumisele. 
 
Puhtad käed võivad muuta teiste inimeste puudutamise ja vastastikuse suhtlemise meeldivamaks. Inimesed tunnevad ennast teisi inimesi puudutades paremini, teades, et igaüks peseb oma käsi põhjalikult. Peaaegu pool vastajatest ütles, et neil oleks mugavam kätelda, kui nad teaksid, et teised inimesed järgivad nõuetekohast kätehügieeni, ja peaaegu 3 inimest 10st tunneksid ennast võõraid puudutades mugavamalt. Samuti oleks 1 inimesel 5st meeldivam teisi inimesi emmata ja mõnda hädasolijat aidata.
 
Puhtad käed võivad suurendada teiste inimeste õnnetunnet ja eluga rahulolu. Teadmine, et teised inimesed pesevad oma käsi põhjalikult, avaldaks positiivset mõju 8 vastaja enesetundele 10st. 4 inimest 10st tunneksid ennast üldiselt mugavamini, üle 3 inimese 10st oleks eluga rohkem rahul, ja 1 inimene 5st tunneks ennast õnnelikumana, näitab küsitlus.
 
Puhtad käed võivad äritegevusele edu tuua. 4 täisajaga töötajat 10st soovis, et kätehügieeni töökohal rohkem tähtsustataks. 3 inimest 10st oleksid rahulolevamad, kui kõik töökaaslased peseksid oma käsi põhjalikult ja üle 4 inimese 10st tunneksid ennast töökohal paremini. Nõuetekohane kätehügieen võib suurendada ka läbimüüki ja isegi ergutada kliendi lojaalsust; tähelepanek, et restorani töötajatel on kindlad kätepesuharjumused, tekitab peaaegu pooltel kõikidest vastajatest soovi sinna uuesti sööma minna.
„Meie kätel on jõudu suurendada meie armastatud inimeste heaolu ja teie käte pesemine avaldab teid ümbritsevatele inimestele kaugeleulatuvat mõju. See on miski, mida me kõik peaksime tunnistama, mitte ainult täna, maailma käte pesemise päeval – vaid iga päev”, ütleb Indrė Gavelė, Balti riikide turunduse aktiveerimise juht Essitys.
 
Kelle jaoks teie oma käsi pesete?
Suurem osa vastajatest – 8 inimest 10st – ütles, et nad pesevad oma käsi iseenda kaitsmiseks, kuid ainult 1 inimene 10st peseb oma käsi teiste kaitsmiseks. Sellele vaatamata võib tähelepanu pööramine kätepesu altruistlikule küljele saada tõhusaks stiimuliks kätepesu tavade parandamisel. Tegelikult ütles üks 4 vastajast, et ta peseks oma käsi sagedamini, kui ta saaks olla kindel, et see avaldab teistele inimestele positiivset mõju.
„Kelle jaoks teie oma käsi pesete? Kas iseenda, oma pere või kellegi teise jaoks? Kui me kõik hakkaksime mõtlema sellele, kuidas meie käed mõjutavad inimesi meie ümber, suudaksime arvatavasti parandada üleüldist kätehügieeni nõuete täitmist ja täielikult vabastada meie käte väe”, ütleb Indrė Gavelė, Balti riikide turunduse aktiveerimise juht Essitys.
 
Naised pesevad oma käsi 30% sagedamini kui mehed
Tänasel päeval ei pese kaugeltki kõik oma käsi nii tihti, kui nad peaksid. Üle kogu maailma ei pese 3 inimest 10st oma käsi enne söömist, üle 2 inimese 10st ei pese oma käsi enne toiduvalmistamist ja rohkem kui 1 inimene 10st ei pese oma käsi isegi pärast tualeti kasutamist.  Eriti jäteb see soovida meeste puhul, sest naised üle maailma pesevad oma käsi 30% sagedamini kui mehed. 
„20-30 sekundit kestev käte seebiga pesemine kätepesu seisukohast väga olulisel hetkel, mille määratleb haiguste kontrolli ja tõkestamise keskus, ja paberkäterättidega kuivatamine on nõuetekohase kätehügieeni tagamise põhieeldus. See on lihtne, kuid suure mõjujõuga toiming”, ütleb Indrė Gavelė, Balti riikide turunduse aktiveerimise juht Essitys.
 
 
 
Maailma käte pesemise päevast:
Essity tunneb uhkust selle üle, et ta on 2018. aasta maailma käte pesemise päeva ametlik sponsor. 15. oktoober on ülemaailmne käte pesemise päev; see üleilmse selgitustöö päev on pühendatud teadlikkuse ja arusaamise suurendamisele käte seebiga pesemise tähtsusest kui haiguste tõkestamise ja elude päästmise tõhusast ja taskukohasest viisist.

Käte mõjujõu uuring:
Uuring viidi läbi 2018. aasta X juulist kuni X augustini veebiküsitluste teel 6 erinevas riigis, vastuseid koguti 3060 osalejalt. Vanuse ja soo korrektse esindatuse saavutamiseks kasutati riiklikke kvoote.

Essityst:
Essity on globaalse juhtiva hügieeni ja terviseteenustega tegeleva äriühinguna pühendunud heaolu suurendamisele igapäevaelu jaoks oluliste toodete ja lahenduste kaudu. Nimi Essity tuleneb sõnadest essentials ja necessities (esmavajalik ja hädavajalik). Meie jätkusuutlik ärimudel loob väärtust inimestele ja loodusele. Tooteid müüakse ligikaudu 150 riigis juhtivate ülemaailmsete kaubamärkide TENA ja Tork ning teiste tugevate kaubamärkide all, nagu Jobst, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda ja Zewa. Essityl on umbes 48 000 töötajat ja kogu netomüük ulatus 2017. aastal umbes 109 miljardi SEKini (11,3 miljardit EUR). Äriühingu peakorter asub Stockholmis, Rootsis ja see on registreeritud Nasdaqi Stockholmi börsil. Vt lisateavet aadressil www.essity.com.

Tagasi
Printige Laadige alla