Tork PeakServe®

Hügieenistandardite hoidmine

Tervishoiuasutuste üldkasutatavates pesuruumides on ebaühtlaselt muutuva külastatavuse tõttu raske pidevalt tagada kõrgeid hügieenistandardeid. Tork PeakServe® vähendab jaoturi kontrollimiste arvu, võimaldades teie koristajatel kulutada rohkem aega oluliste alade puhastamisele. Paberkäterättide pidev varu üldkasutatavates pesuruumides vähendab saastumise ohtu.


Hügieenialased probleemid tervishoiusektoris
 
Tervishoiu valdkonna kinnisvarahooldajatele avaldatakse üha suuremat survet. Ja isegi kui puhastusteenuseid saab osta hanke teel nagu igas muus majandusharus, tulenevad tervishoiusektori kordumatutest nõudmistest unikaalsed nõuded ka hügieenitoodetele ja nende standarditele. Hügieen jääb tervishoiu valdkonnas alati kõrgete kvaliteedistandardite säilitamise lahutamatuks osaks. Patsientide, elanike, külastajate ning töötajate puhul on saastumisriskide minimeerimine alati eluliselt tähtis.
 
Kätehügieen kõrghooaegadel
 
Tervishoiuasutuste üldkasutatavate tualettruumide puhul on keeruline ülesanne saada hakkama tippkoormuse perioodidel, näiteks selliste iga-aastaste nakkushaiguste ajal, nagu seda on gripi puhangud. Mida rohkem inimesi kasutab meditsiiniteenuseid, seda rohkem baktereid lisandub keskkonda, mis seab ühtviisi ohtu nii patsiendid kui ka töötajad. Ehkki kätehügieen on alati põhiliste hügieenitoimingute tähtis osa, on see nendel tippkoormuse aegadel üks tähtsamaid meetmeid, mis me saame võtta nakkuse leviku tõkestamiseks. Hea kätehügieen takistab ka antibiootikumiresistentsuse teket.
 
Minimeerige saastumisriskid Tork PeakServe®-i abil
 
Puhas tervishoiuasutus tagab parema tervise ja meeldivama töökeskkonna ning jätab hea üldmulje. Hea hügieenitaseme hoidmine avalikus pesuruumis on kergem lihtsalt hooldatavate hügieenisüsteemidega. Suure mahuga jaoturid tagavad külastajatele paremad hügieenitingimused ja jaoturite taastäitmise arvelt säästetud aeg vabastab teie puhastustöötajad olulisemate ülesannete täitmiseks. 
 
See on PeakServe 
  1. Kimbud on 50% võrra kokku surutud, tänu millele mahub ühte jaoturisse kuni 2100 rätikut*
  2. Uued kimbud haakuvad laadimisel üksteisega
  3. Kimbud väljastavad katkestuseta ühe käteräti korraga
 
*Võrreldes Tork Universali täitematerjaliga ja volditud käterättide jaoturiga 552000.