Tork PeakServe®

Tagage igapäevane heaolu

Kvaliteetne tualettruumi kogemus näitab, et te hoolite oma töötajatest, ja loob teie külastajate jaoks õige kuvandi. Tork PeakServe® aitab teil kehtestada suurepärase tualettruumi kogemuse uue standardi, tagades töötajate heaolu, vähendades haiguspäevi ja andes tööl rahuliku meele.


Hügieeniprobleemid avatud planeeringuga kontoris
 
Üha selgemaks saab, et puhtus ja hügieen töökohas ei ole
enam üksnes viisakuse küsimus, vaid tööviljakuse ülioluline tegur. Üha rohkem ja rohkem kontoreid läheb üle avatud planeeringule, inimesed suhtlevad sagedamini, jagades ruume ja tehnoloogiat, ja seetõttu ähvardab neid rohkem hügieeniga seotud ohte kui varem.
 
Hügieenistrateegia rakendamine ja selle eelised
 
Kindla korra puudumine, kui tegemist on piisavate hügieenitingimuste tagamisega, tekitab inimestes tunde, et nende kaastöötajad ei tee piisavalt üldiseks pisikute leviku vältimiseks. Tööandjad saavad kontori hügieenistrateegiat rakendades vähendada haiguspäevi ja hügieeniga seotud probleeme, suurendades sel viisil nii tööviljakust kui ka heaolu. Uuringud näitavad, et õige kätehügieeni programm kontoris võib vähendada haiguspäevade arvu rohkem kui 20% ja on tõestanud muretsemise vähenemist, töömoraali ja töötajate hoiakute paranemist töökoha suhtes.
 
Kuidas Tork PeakServe® võib muutuda parema hügieenistrateegia osaks 
 
Üks kõige tähtsamatest kätehügieeni parandamise ja selle kaudu nakkushaiguste esinemise vähendamise teguritest on lihtne – pakkuda rohkem võimalusi kätehügieeni toiminguteks, ning veel – kindlustada ruumides alati varude kõrge tase. Ja just siin on Tork PeakServe’il täita oma osa. See murranguline lahendus on loonud suure külastatavusega kohtade käterätiväljastuse uue standardi. Pakkudes katkestuste vältimiseks 250%* rohkem käterätte ja teenindades taastäitmise vaheaegadel 600* külastajat rohkem, võite olla kindel, et teie suure külastatavusega tualettruum on väljastusvalmis olekus!  
 
Meie viimase uuenduse selgitus

Meie uued käterätid on kokku surutud ja võtavad kaks korda vähem ruumi. Süsteem töötab pideva voona: Kokkusurutud Tork PeakServe'i kimbud haakuvad laadimisel üksteisega ja käterätikute väljastamine toimub katkematult. 
Selle tulemuseks on käterätikute sujuv katkematu voog ning endiselt õhukese jaoturi 35% võrra suurem maht kui teistel turul pakutavatel toodetel.*
 
 
7. Arbogast, J. W., Moore-Schiltz, L., Jarvis, W. R., Harpster-Hagen, A., Hughes, J., &Parker, A. (2016). Töökoha kätehügieeni tervikliku programmi mõju
tööandja tervishoiukindlustuse nõuetele ja kuludele, haiguse tõttu puudutud päevade arvule ning töötaja arusaamadele ja tavadele. Töö- ja keskkonnaalase meditsiini ajakiri, 58(6), e231.