Naised tualettruumis käsi pesemas ja pühkimas

Kuidas pakkuda suurepärast reisijakogemust lennujaamades

Lennujaama haldusjuhid peavad täitma reisijate ootused ja tagama kvaliteedi iga kokkupuute korral. Te leiate allpool esitatud artiklites rohkem teavet reisijakogemuse kohta lennujaamades.
 
Lennujaamad on midagi enamat kui vaid reisiterminalid. Suurem osa neist on keerulised, paljude funktsioonidega reisikeskused, laia teenuste valikuga, mis täiendavad lennujaamade kogutulu. Lennujaama teeninduskvaliteet (ASQ) on juhtiv lennureisija teenindus- ja võrdlusuuringute programm kliendirahulolu mõõtmiseks. Nende uuringud näitavad, et kliendirahulolu ja tulu vahel on otsene seos.*
 
Paljude lennujaama kinnisvarahaldurite rõhuasetus on muutunud, nihkudes traditsiooniliselt hoonehalduselt kogemuspõhisele haldusele. Milles on erinevus? Kogemuste juhtimise eesmärk on täita reisija ootused ja tagada kvaliteet iga kokkupuute korral. Lennujaama külastus on üldise reisikogemus tähtis osa, mis tähendab, et iga kokkupuude, iga puutepunkt on tähtis.
 
Reisijarahulolule avaldab mõju, praegu võibolla rohkem kui kunagi varem, terminalide ja pesuruumide hügieenilisus ja puhtus. Hoolduse seisukohast tähendab see järjepidevalt puhtuse ja hügieeni kõrge taseme tagamist ja kaebuste ärahoidmist. Koos töökorralduse tõhususe suurendamise vajadusega kasvab huvi lahenduste vastu, mis säästavad aega, väldivad tarvikute otsasaamist, korralagedust ja jäätmeteket. Lisaks nõutakse töökorralduse optimeerimist, mida on võimalik saavutada reaalajas andmete ja tehnoloogia abil. 
 

tork_easycube_cleaner_800x500.jpg

Kuidas üleminek andmepõhisele puhastamisele saab parandada reisijakogemust lennujaamades

 
Miljonid reisijad külastavad igal aastal lennujaamade tualettruume. Hoonehaldusteenuse osutajad peavad suutma pidevalt tegelda tänapäeva kõige tungivamate kvaliteedi ja hügieeni alaste väljakutsetega, et säilitada head teeninduskvaliteedi hinded, hoides ühtaegu tasakaalus eelarve ja jätkusuutlikkuse eesmärgid. Külastajate vood on väga ebaühtlased ja tipptunnid pingelised, kuid iga konkreetne reisija loodab leida eest puhta tualettruumi, kus on olemas tualettpaber, käterätikud ja seep.
 
Töötage proaktiivselt 
Andmepõhine puhastamine tähendab, et puhastustöötajad ja nende juhid saavad reaalajas teavet puhastamisvajaduste kohta. See võimaldab puhastada täpselt seda, mida vaja, õigel ajal ja kohas, mis annab puhastusmeeskondadele aega juurde. Aega, mida nüüd saab investeerida paremasse puhastuskvaliteeti, et rakendada kõrged hügieenistandardid – sealhulgas hügieenieeskirjad – ja tagada puhtus reisijate jaoks. Tegelikult näitavad olemasolevatelt klientidelt saadud andmed, et üleminek andmepõhisele puhastamisele on aidanud neil säästa kuni 20% puhastamisele kuluvast ajast**** ja olla kindel, et jaoturid on täidetud kuni 99% ajast***** – vaatamata sellele, et teave tualettruumi liikluse muutuste kohta tuleb väga lühikese ajavaruga, mis on reisiterminali puhastamise vältimatu osa. Lisaks võivad juhid analüüsida andmeid aja lõikes, et parandada puhastuskorraldust, planeerimist, hanketegevust ja logistikat. 
 
Saavutage kõrgem kvaliteet ja vähendage kaebuste arvu
Andmepõhine puhastamine võimaldab puhastustöötajatel pakkuda kõrgemat puhastuskvaliteeti väiksema töövaevaga, muutes töötamise sisukamaks ja pingevabamaks, sest vajadused saavad teatavaks reaalajas ja kvaliteet paraneb. See aitab varakult ära hoida kaebuste esitamise ning toetab positiivset ja jätkusuutlikku reisijakogemust – enam ei ole tühje jaotureid ja korrastamata alasid. On tõendatud, et sellise ennetava lähenemisviisiga puhastuskorraldusele võib saavutada kuni 30% võrra suurema kliendirahulolu******. 
 
Nüüd on aeg üle minna digitehnoloogiale.

Andmepõhine puhastamine

Reaalajas andmed puhastamisvajaduste kohta võimaldavad puhastuskorraldust märgatavalt parandada kolmel olulisel viisil:

Tootesoovitused

Viited


*https://aci.aero/wp-content/uploads/2019/08/ACI_ASQ_Product_and_Services_Brochure.pdf 

**https://www.buildings.com/news/industry-news/articleid/22085/title/unclean-restrooms-impact-students 

***Võrreldes Euroopa ja Põhja-Ameerika konkurendi kõige pikema rullkäterätikuga 

****Kolme Tork Vision Puhastust kasutava kliendi registreeritud tulemuste põhjal, mõõdetud enne ja pärast Tork Vision Puhastuse kasutuselevõtmist. 

*****Mõõdetud peaaegu 13 000 ühendatud jaoturil juunist kuni detsembrini 2019, arvestades, kui kaua jaotur on kogu kuu kasutusajast tühjas olekus.​ 

******Külastajarahulolu mõõtmine kahes Tork Vision Puhastuse süsteemiga pesuruumis ja kahes tavapäraselt hooldatud ja varustatud pesuruumis ISSA/Intercleani messil, mais 2016.  


Märkus: Tork Vision Puhastus oli varem tuntud nime all Tork EasyCube®.​