Hotellide segment

Hotellid

Hotellid ei ole enam pelgalt magamiskohad. Reisijate jaoks on hotellil nende üldises reisikogemuses tähtis osa. Kohalike elanike jaoks on hotellid muutunud nii töiseks kui ka sotsiaalse suhtlemise keskkonnaks. See loob hotelliomanikele võimalusi ligi meelitada rohkem külastajaid – ja mõjutada neid tagasi tulema.


Sellega kaasneb meeldejääva viibimise ja kulude tasakaalustamise väljakutse. Tork pakub tooteid ja teenusi, mis annavad teie töötajatele vahendid, millega töötada ennetavamalt, väiksemate jõupingutustega. Teie leiate nendel lehtedel artikleid, teenusi ja lahendusi, mis võimaldavad teil hoida oma hotelli kõik alad puhtad ja mugavad, luues teie külastajate jaoks õige õhustiku ja mälestused.

Saage rohkem teada Tork lahenduste kohta võitluseks COVID-19 pandeemia vastu