Bürood

Bürood

Büroode puhastuskvaliteedi ja hügieeni parandamine, tegemata järeleandmisi töö efektiivsuses, on koos jätkusuutlikkuse alaste eesmärkide täitmisega seotud ootustega hoonehaldurite ja ärihoonete puhastusteenust pakkuvate ettevõtete jaoks kestev väljakutse.  


Pandeemia on avaldanud suuremat survet täiendavate puhastus- ja desinfitseerimisvajaduste ning nn hübriitöö mudeli üha levinuma kasutamise tõttu, mille puhul on büroohõivatus muutuv ja ettearvamatu. Väljakutsetele vastu astumiseks ning töötervishoiu ja -ohutuse tagamiseks vajate tõhusaid süsteeme ning arukamat töökorraldust. 


Andmepõhine puhastamine ning lihtsalt kasutatavad ja otsasaamist välistavad tooted võimaldavad teil paranda ühtaegu nii puhastuskvaliteeti kui ka äritegevuse tõhusust. Nende abil saate hakkama ootamatustega, hoiate ära kaebused ning tagate kõigile inimestele büroos tervisliku ja ohutu kogemuse. Seda kõike koos väiksema kliimamõjuga.