Laboritöötajad vaatamas läbi mikroskoobi

Hügieenialane teadus- ja uurimistegevus

Sellel lehel oleme avaldanud hügieeni ja puhastamist käsitlevad või valdkonnaga seotud uuringuid.
 • Hügieeni- ja tervisearuanne
  See aruanne on kaks korda aastas läbi viidavate üleilmsete uuringute uusim väljaanne, mida Essity on avaldanud alates 2008. aastast eesmärgiga suurendada teadlikkust hügieeni, sanitaartingimuste ja tervishoiu tähtsusest inimeste ning kogukondade heaolu tagamisel. Nendes üleilmsetes uuringutes soovitakse ühtlasi käsitleda tabusid ja piire, mis on seniajani hügieeniteemasid ümbritsenud. Me jagame uut teavet, ühendades teadusuuringute järeldused, statistilised tõendid, edulood ja nende inimeste ütlused, kelle häält harva kuuldakse. Lisaks toome välja lahendused ja tegevused, mis on meie arvates väga tähtsad hügieeni- ja tervishoiustandardite parandamisel kõikjal maailmas ning igas eluetapis. 

  Lugege uuringut

 • SARS-CoV-2ga (COVID-19, uudne koroonaviirus) seotud hügieenialased probleemid ja kaalutlused avalike pesuruumide kasutamise ja restoranide külastamise puhul – valge raamat
  Paberkäterätikud on paljude tualettruumi kasutajate eelistatud valik, aga kuidas me teame, et need on kõige hügieenilisem valik? Meie Tork hügieenieksperdid on uurinud teaduslikke fakte, võrrelnud andmeid ja avaldanud valge raamatu. Vastus on selge – paberkäterätikud takistavad paremini viiruste ja bakterite levikut.   ​

  Lugege valget raamatut​

 • Tervishoiuteenustega seotud nakkuste alaste riikliku tervishoiusüsteemi aastakulude ja tulemuste modelleerimine Inglismaal​
  Missugused on tervishoiuteenustega seotud nakkustest tingitud kulud ja tagajärjed tervishoiusüsteemile tänapäeva lääne ühiskonnas (antud juhul Inglismaal)? Selles uuringus kasutatakse nende kulude hindamiseks matemaatilist mudelit, mille tulemused on märkimisväärsed: 2,7 miljardit naelsterlingit, 28 500 surmajuhtumit ja 830 000 nakatumist aastas. Lisaks on uuringu kohaselt ligi üks igast viiest voodikohast igal ajal hõivatud patsiendi poolt, kes on saanud nakkuse tervishoiusüsteemist.

  Lugege uuringut

 • Kätehügieeni parandamise teel tervishoiuteenustega seotud nakkuste vähendamise kulude ja tagajärgede modelleerimine tüüpilises Inglismaa haiglas
  Missugused on kätehügieeni seiresüsteemi kaudu kätehügieeni nõuete täitmise parandamise potentsiaalsed tagajärjed? Selles uuringus kasutatakse matemaatilist mudelit nt kätehügieeni seiresüsteemi kasutuselevõtu teel kätehügieeni parandamise võimalike tagajärgede hindamiseks. Uuringust selgub, et süsteem on väga tõenäoliselt kulutõhus – või isegi kasumlik – ja isegi vähendab oluliselt tervishoiuga seotud nakkusi ning surmasid.

  Lugege uuringut

 • Elektrooniline kätehügieeni seire: täpsus, mõju Hawthorne'i efektile ja tõhusus
  Kui täpne on Tork elektrooniline kätehügieeni nõuete täitmise seiresüsteem („Tork seiresüsteem“)? See uuring käsitleb Ühendkuningriigis Londoni kesklinnas asuvat tuntud haiglat, mis võttis Tork seiresüsteemi kasutusele ühes palatis ja hindas selle täpsust ning tõhusust. Järeldus on, et võrreldes tavalise vaatlusega, mida praegu loetakse kullastandardiks, on see süsteem “väga täpne“ ja tõenäoliselt „mõõdab „tegelikke“ näitajaid“.

  Lugege uuringut


 • Ülikooli haigla võtab kasutusele murrangulise tehnoloogia, et parandada kätehügieeni ja tegeleda tervishoiuteenustega seotud nakkuste probleemiga
  Kas kätehügieeni nõuete täitmist saab parandada Tork seiresüsteemi abil? Selles tunnistuses esitati tõendeid, et ühes Rootsi piirkondliku õppehaigla palatis nõete järgimine rohkem kui kahekordistus pärast TORK seiresüsteemi kasutuselevõttu

  Laadi alla tunnistus