Jaoturite paigutus

Jaoturite paigutus

Kuidas optimeerida jaoturite paigutust, et parandada hügieenitingimusi

Nõuetekohast kätehügieeni peetakse kõige toimivamaks ristsaastumise ennetamise ja tervishoiuteenuste osutamisega seotud nakkuste vähendamise meetodiks. Teaduslik uurimine näitab, et kätehügieenivahendite jaoturid mõjutavad oluliseltnõuetele vastavuse määra*, ja edu võti on nende paigutamine õigesse kohta. Tegelikult näitavad uuringud, et jaoturite optimaalne paigutus võib suurendada kasutust rohkem kui 50%.**


Me töötasime teaduslike andmete põhjal välja jaoturite optimaalse paigutuse suunised, et aidata teil tugevdada kätehügieeni nõuete täitmist oma tervishoiuasutuses. Jaoturite soovitatud paigutusskeemi väljatöötamisel on arvestatud tervishoiuasutuste nelja kõige levinuma ruumitüübiga ja see toetab kätehügieeni nõuete täitmist WHO 5 tähtsa soovituse kohaselt. Paigutussuunistes esitatud teave põhineb nii Essity rahastatud uuringute kui ka sõltumatute akadeemiliste teadusuuringute tulemustel.

References

 
*Boog, Matthijs C., Vicki Erasmus, Jitske M De Graaf, Elise (A) He Van Beeck, Marijke Melles, ja Ed F Van Beeck. Assessing the Optimal Location for Alcohol-based Hand Rub Dispensers in a Patient Room in an Intensive Care Unit (Alkoholipõhise kätepuhastusvahendi jaoturite optimaalse asukoha hindamine intensiivravi osakonna palatis). BMC Infect Dis BMC Infectious Diseases 13.1 (2013): 510.
**Thomas BW, Berg-Copas GM, Vasquez DG, Jackson BL, Wetta-Hall R. Conspicuous vs Customary Location of Hand Hygiene Agent Dispensers on Alcohol-Based Hand Hygiene Product Usage in an Intensive Care Unit (Kätepuhastusvahendi jaoturi hästi märgatava asukoha mõju alkoholipõhise kätehügieenitoote kasutamisele intensiivraviosakonnas võrreldes tavapärase asukohaga). J Am Osteopath Assoc 2009;109(5):263-267.