Pindade puhastamine

Hooltisege hea pinnapuhastuse eest

Regulaarne puhastamine ja desinfitseerimine haiglates ja tervishoiuasutustes on vajalik nakkuse vältimiseks ning patsientidele ja töötajatele ohutu keskkonna loomiseks. Veenduge, et neid toiminguid tehtakse järjepidevalt ja õigesti, eriti tihti puudutatavate pindade (nt voodipealsete laudade, põrandate, haiglavoodite piirete, voodilaudade, toolide ja ukselinkide) korral. Pesu, toitlustustarvikute ja meditsiinijäätmete käitlust tuleks samuti korraldada kindlate reeglite kohaselt. Keskkonnateenusi pakkuvad töötajad annavad väga suure panuse nakkuse leviku ennetamiseks, töötades koos kolleegidega, määratledes kõige ohtlikumad alad ja järgides tervishoiuasutustes puhastamise ja desinfitseerimise suuniseid.

Soovitatavad tooted