Sepsise ennetamine

Sepsise ennetamine

Meie faktid ja soovitused on välja töötatud selleks, et aidata teil tõsta teadlikkust kätehügieeni ja haavahoolduse tähtsuse kohta sepsise vähendamisel.

Päästke elusid, suurendades sepsise alast teadlikkust

Sepsis, mida mõnikord kutsutakse ekslikult veremürgistuseks, on eluohtlik reaktsioon patsiendi enda kehas juba olemasolevale nakkusele. Sepsis põhjustab igal aastal kogu maailmas keskmiselt kuus miljonit surmajuhtumit. See on esmane nakkustega seotud suremuse põhjus ja seda esineb sagedamini kui infarkti. Tegelikult on selgunud, et sepsis on ühe kolmandiku haiglapatsientide surmajuhtumite kaastegur. Sellele vaatamata on sepsist võimalik ennetada – ja teadlikkuse tõstmine selles valdkonnas on esimene äärmiselt tähtis samm elude päästmise suunas.
 

Mõelge hügieenile. Tegutsege ennetavalt. Hoolitsege patsientide eest.

Selleks, et aidata tervishoiuspetsialistidel vähendada nakkusi ja sepsist patsientide seas, on Tork välja töötanud kergesti meelde jääva 3 sammust koosneva tegevuskava; Mõtle. Tegutse. Hoolitse.
 
Mõtle: Võtke endale enne oma igapäevase töö alustamist hetk aega ja tuletage meelde ennetava hügieeni suunised nagu näiteks WHO 5 kätehügieeni soovitust ning teie meditsiiniasutuse operatsioonijärgse haavahoolduse antimikroobikumiresistentsuse vältimise eeskirjad.
 
Tegutse: Tehke kõik vajalik hügieeninõuete täitmise tagamiseks, et vähendada nakkuse ja sepsise tekke ohtu, näiteks desinfitseerige kindlasti oma käsi enne ja pärast patsiendi hooldamist, jälgige tähelepanelikult oma patsientide haavu nakkuse tunnuste märkamiseks või kontrollige, mille vastu on patsienti varem vaktsineeritud.
 
Hoolitse: Pärast asjakohast ravimenetlust jätkake oma patsientide hooldamist ohutus keskkonnas.