5 kätehügieeni soovitust

5 kätehügieeni soovitust

5 kätehügieeni soovitust määratlevad peamised ajahetked, mil tervishoiutöötajad peaksid tegema kätehügieenitoiminguid.
Enne patsiendi puudutamist

1. Enne patsiendi puudutamist

Selleks, et ennetada tervishoiuteenuste osutamisega seotud mikroorganismide sattumist patsiendile, tuleb kätehügieenitoiminguid teha enne patsiendi puudutamist või patsiendi tsooni minekut. Patsiendi tsoon hõlmab patsiendi ja tema vahetu ümbruse, kaasa arvatud pinnad, mida patsient puudutab (nagu näiteks voodipiirded, infusioonitorud) ja pinnad, mida töötajad sageli puudutavad (nagu näiteks monitorid, nupud ja nööbid).
 
Näited: Enne kätlemist, patsiendi abistamist liikumisel, kliinilist läbivaatust.
Enne puhastus-/antiseptilist protseduuri

2. Enne puhastus-/antiseptilist protseduuri

Kätehügieenitoimingud enne puhastus-/antiseptilise protseduuri läbiviimist on äärmiselt tähtsad tervishoiuteenuste osutamisega seotud nakkuste leviku ennetamise jaoks. Kätehügieenitoiminguid tuleks teha viimase pinna puudutamise järel ja vahetult enne liikumist ohtlikku kohta, kus patsient võib nakatuda, või suure riskiga kombineeritud nakkuse ohuga kohta.
 
Näited: Enne haava sidumist, kateetri sisestamist, toidu, ravimite ettevalmistamist.
Kehavedelikega kokkupuute ohu järel

3. Kehavedelikega kokkupuute ohu järel

Kätehügieenitoiminguid tuleb viivitamata teha käte kehavedelikega kokkupuute ohuga seotud tegevuse järel ja samuti enne järgmist pinna käega puudutamist, isegi kui te ei lahku patsiendi tsoonist. See toiming vähendab haigusetekitajate teile kandumise või nendega nakatumise ohtu, samuti mikroorganismide levitamise ohtu sama patsiendi mikroobidega „asustatud“ kehapiirkonnast „puhtasse“ kehapiirkonda.
 
Näited: Pärast vere võtmist ja käsitsemist, uriinist ja väljaheidetest puhastamist, jäätmete käsitsemist.
Patsiendi puudutamise järel

4. Patsiendi puudutamise järel

Kätehügieenitoimingud patsiendi puudutamise järel ja enne väljaspool patsiendi ala asuvate esemete puudutamist on tähtsad haigusetekitajate tervishoiuasutuse keskkonda levimise ohu minimeerimise seisukohast. Samuti kaitseb see tegevus teid, vähendades oluliselt teie käte saastumist patsiendi mikroorganismidega.
 
Näited: Pärast kätlemist, patsiendi abistamist liikumisel, kliinilist läbivaatust.
Patsienti ümbritsevate esemete puudutamise järel

5. Patsienti ümbritsevate esemete puudutamise järel

Kätehügieenitoimingute viimane etapp toimub käte pinnaga kokkupuute järel patsiendi tsoonis ja enne sellele järgnevat käte kokkupuudet pinnaga väljaspool patsiendi tsooni – kuid ilma patsienti puudutamata. Kätehügieenitoimingud on sellel ajahetkel vajalikud, sest kokkupuude patsiendi esemetega, isegi patsiente füüsiliselt puudutamata, on seotud käte saastumisega.
 
Näited: Voodipesu vahetamise, perfusioonikiiruse reguleerimise järel.
Haridusalane lisamaterjal

Haridusalane lisamaterjal

Naha tervist ja kätehügieeni käsitlev e-õppe ja muu haridusalane materjal. Palun võtke meiega ühendust telefonil +46 31 746 00 00