Mõjutage käitumismustrite muutmist

Mõjutage käitumismustrite muutmist

Leidke soovitusi ja nõuandeid patsientidele turvalisemate ravikeskkondade loomiseks.

Päästa elusid – puhasta oma käed!

5. mai on World Hand Hygiene Day. Tork on uhkusega Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) patsiendiohutuse eraorganisatsioonide (POPSi) algatuse liige ja edendab nende World Hand Hygiene Day algatust.

Saavutage kätehügieeni parandamise strateegia abil paremad kätehügieeni harjumused

Maailma Terviseorganisatsioon on määratlenud viis olulist elementi, millele tuleb tervishoiuasutuses nakkuste ennetamise ja tõrje edendamisel keskenduda. Edu saavutamiseks ja käitumisharjumuste muutmiseks tuleb tähelepanu pöörata kõigile viiele valdkonnale.

1. Tugevdage seda

Muudatused süsteemis – veenduge, et teil on olemas õige taristu, seadmed ja tarvikud.

2. Õpetage seda

Koolitus ja haridus – kas teie ettevõttel on koolitused, koolitajad ja õiged seadmed?

3. Kontrollige seda

Seire ja tagasiside – kas teil on loodud tõhus seire- ja tagasiside andmise süsteem?

3. Müüge seda

Meeldetuletused ja teavitused – kuidas te edendate kätehügieeni oma ettevõttes?

5. Tehke see teoks

Muutused asutuse kultuuris – kas teie tervishoiutöötajatele on antud võimalused ja nad on kaasatud?

Allalaaditud failid