Minimeerige süsinikuheite mõju

Minimeerige süsinikuheite mõju

Alates 2023. aasta maist pakume Euroopas (v.a Prantsusmaal) 27 olemasolevat Tork jaoturit, millel on süsinikuneutraalsust* tõendav sertifikaat.

Nende jaoturite süsinikuheidet on vähendatud ja kompenseeritud kogu jaoturi elutsükli jooksul** – alates toorainest kuni kasutusea lõpuni. 

Naine peseb oma käsi ja teine naine kasutamas paberkäterätikute jaoturit

Lugege lisaks Tork süsinikuneutraalsete jaoturite kohta

Vaadake videot.

Maksimeerige hügieeni, minimeerige süsinikuheite mõju

solar-panels-800x500.jpg


Vähendatud ja kompenseeritud süsinikuheide 

Kõigi Tork süsinikuneutraalsete jaoturite tootmiseks kasutatakse sertifitseeritud taastuvallikatest toodetud elektrienergiat. Süsinikuneutraalsuse saavutamiseks on järelejäänud süsinikuheide kompenseeritud investeeringutega, mis on tehtud ClimatePartner poolt kontrollitud kliimaprojektidesse.

Tähenduslik süsiniku kompenseerimine 

Tork teeb kompenseerimiseks koostööd ühenduse International Carbon Reduction & Offset Alliance (ICROA) liikmega ClimatePartner. ClimatePartner annab heakskiidu ainult projektidele, mis vastavad usaldusväärsetele standarditele, näiteks kontrollitud süsiniku standard (VCS), kuldne standard ja puhta arengu mehhanism (CDM). www.climatepartner.com


solar-panels-800x500.jpg

Allalaaditud failid

solar-panels-800x500.jpg

Kliimaprojektid inimestele ja planeedile

Süsinikuheidet kompenseeritakse sertifitseeritud ja korrapäraselt kontrollitud projektidega. Alates puhta joogiveega varustamisest Kambodžas kuni metsade kaitsmiseni Indoneesias. Ja investeerides Indias energiasäästlikesse ahjudesse koos randades leiduva plasti*** taaskasutamisega.

Säästev hügieenihaldus

Tork tooted ja teenused aitavad vähendada süsinikuheite mõju inimestele ja keskkonnale. Keskendume teemadele, mis on meile, teie äritegevusele ja teie klientidele väga olulised. Alates sertifitseeritud kiududest kuni taastuvast toorainest pakendi ja ringlussevõtukavadeni, nagu Tork PaperCircle®. Ühtlasi keskendume inimestele, et tagada kättesaadav ja kasutajasõbralik hügieen.


Valdkonnad, millele keskendume jätkusuutlikkust silmas pidades: heaolu, materjalid ja pakend, kasutamine ja jäätmed ning süsinik

solar-panels-800x500.jpg

Viited

* Vähendatud tänu sertifitseeritud taastuvallikatest toodetud elektrienergiale ja kompenseeritud kliimaprojektidega
** V.a täietooted
*** Ei kompenseeri süsinikuheidet