Kuus üliõpilast loenguruumis vestlemas

Üliõpilaste kogemus ja õppelinnaku jätkusuutlikkus

Üliõpilaste ootused seoses ülikoolilinnaku keskkonnaga esitavad kinnisvarahaldusele kõrged nõudmised. Allpool esitatud artiklitest leiate rohkem teavet jätkusuutlikkuse ja üliõpilaste kogemuse kohta. 

 

Suure külastatavusega asutuste, nagu näiteks ülikoolid, hügieeniga seotud nõudmised ja ootused kasvavad. Üliõpilased soovivad ja ootavad puhast, tervislikku ja ladusalt toimivat õppe-, töö- ja suhtlemiskeskkonda. Seda, kuidas nad kogevad ülikoolilinnaku meeldivust, mõjutab kolledži ja ülikooli keskkonna ja eriti pesuruumide puhtus ja üldine standard. Enamik üliõpilastest kinnitab, et halb pesuruumi kogemus mõjutab negatiivselt nende üldist arvamust kooli kohta.*


Samuti kasvab ülikoolides jätkusuutlikkuse teema tähtsus. Tegelikult on üks uuring näidanud, et 94 % tulevastest rahvusvahelistest üliõpilastest arvab, et ülikoolid võiksid keskkonnaalase jätkusuutlikkuse saavutamiseks rohkem teha.* See tähendab, et jätkusuutlikkuse algatused on õppelinnaku keskkonnas praegu tähtsamad kui kunagi varem. 


Üliõpilaste ootused nii hügieeni kui ka jätkusuutlikkuse osas esitavad kõrged nõudmised kinnisvara haldajatele. Ülikoolilinnakud on väga ulatuslikud, kõrge ja muutuva külastatavusega territooriumid, mille hooldamine ja teenindamine võib olla raske. Selleks et rahuldada need kasvanud nõudmised hügieenile, puhtusele ja keskkonnaalasele vastutustundlikkusele, tuleb teil pidevalt suurendada oma töökorralduse tõhusust. Teha rohkem vähema või sama abil on üha tähtsam – mis tähendab, et lahenduste leidmine, mis säästavad teie töötajate aega ja töövaeva, on ülioluline. 


Kolm soovitust üliõpilaste pesuruumide puhtamaks ja jätkusuutlikumaks muutmiseks.

Uuringud näitavad, et

tork_kõrgharidus_tudeng_800x500.jpg  


Kolm soovitust üliõpilaste pesuruumide puhtuse ja jätkusuutlikkuse parandamiseks

Pesuruumi puudulik hügieen mõjutab negatiivselt üliõpilaste üldist muljet õppelinnakust. Kas tahate nende ootused täita? Veenduge, et põrandal ei ole prügi ega paberit, et pinnad on puhastatud, ja et seebi ja paberkäterätikute varud on alati olemas. Selleks, et hoida keeruline hoone värske ja puhas ning pakkuda üliõpilastele positiivset kogemust, tuleks arvestada teatavate teguritega, mis loovad suure erinevuse:
Tork PeakServe Recessed kappi süvistatud jaotur
Soovitused #1

Hügieen ja suur võimsus

Kui paberkäterätikud otsa saavad, mõjutab see negatiivselt pesuruumi kogemust. Ebamugavuse kõrval avaldab see negatiivset mõju ka kätehügieenile, mis omakorda suurendab saastumisohtu. Veenduge, et jaoturid mahutavad piisavalt paberkäterätikuid, et neid jätkuks eksamite, pauside ja ühisürituste ajaks.
Tork PeakServe paberkäterätik
Soovitused #2

Tekitage võimalikult vähe jäätmeid

Paberkäterätikute kasutuse vähendamine on hea paljudel põhjustel. Lisaks kulude vähendamisele on sellel märkimisväärne mõju keskkonnale. Käterätikute väiksem tarbimine vähendab ka prügikastide tühjendamiskordade arvu. Te saate jäätmete vähendamise lahendustega, nagu näiteks paberkäterätikute ükshaaval väljastus, parandada üliõpilaste kogemust seoses puhtuse ja jätkusuutlikkusega.
Tork SmartOne
Soovitused #3

Kiirendage vooge ja võitke aega juurde

Pakkuge üliõpilastele paremaid kogemusi, vähendades aega, mis nad peavad veetma pesuruumides. Aidake neil vältida järjekorras seismist nii tualeti kasutamise vajaduse korral kui ka käte kuivatamise võimalust oodates. Parandage voogu aega ja jäätmeid vähendavate jaoturite abil, mis ei saa nii tihti tühjaks ja ei täida prügikasti nii kiiresti. Mis on selle juures veel hea? Puhastustöötajad ei pea nii sageli pesuruumides käima ja alade kasutamist takistama.

Tork PeakServe Continuous jadaväljastusega käterätisüsteem

Tork PeakServe® pakub suurimat käterätikute mahutavust turul jaoturitega, mida saab taastäita igal ajal, aidates teil vältida otsasaamist ja võita juurde vaba aega puhastamise jaoks. Kiirem väljastus kiirendab pesuruumi voogu, samas kui kompaktsed täitetooted säästavad ruumi. Nüüd me lisame Tork PeakServe Mini väiksemate ruumide jaoks ja Tork PeakServe kappi süvistatud käterätijaoturid – et teie saaksite teenindada kogu oma hoonet sama süsteemiga, kasutades ühte täitetoodet.
 
Kas tahate valmistuda nendeks kriitilisteks hetkedeks Tork PeakServe’i abil? Registreeruge tasuta näidise saamiseks

Tootesoovitused