Kaks naist vestlemas ja esiplaanil on tahvel

Tagage alati puhastamise püsiv kvaliteet

Kõrge ja püsiv puhastuskvaliteet on hoonete hooldusteenuste osutamisel oluline. Me oleme koostanud kaks artiklit oma järelduste ja soovituste jagamiseks. Esimeses artiklis me näitame, miks püsiva puhastuskvaliteedi tagamine on nii tähtis ja teises jagame oma teadmisi selle kohta, kuidas kogu aeg edukalt tagada kõrge kvaliteet. 

 

Uued ootused
Pandeemia on tekitanud uued ootused täiendava ja sagedasema puhastamise tagamiseks. Uute puhastamisnõuete, eeskirjade ja menetluste rakendamine nõuab lisakoolitust ja võib töötajate seas vastuseisu tekitada, sest teilt oodatakse, et te teeksite rohkem tööd samade või isegi napimate puhastusressurssidega. Lisaks on tekkinud uued ootused puhastamise ja hügieenilisuse tõendamise suhtes, mis nõuab uute standardite kõrgusel püsimiseks rohkem haldustööd ja aruandlust.
 
Kliendivoolavus
Puhastamine on üks kõige levinumaid sisseostetud teenusi sellistes segmentides, nagu haridus, majutus, haiglad, jaemüük ja ärihooned või elamud. Kuid statistika näitab, et keskmine puhastusettevõte kaotab igal aastal kuni 55% oma kõikidest klientidest puuduliku puhastamise tõttu*. Ja et uusi kliente meelitavad tavapäraselt ligi konkurentsivõimelised hinnad ning teeninduse kõrge tase. Seetõttu on kõrge ja püsiva puhastuskvaliteedi tagamine oluline kliendivoolavuse vältimiseks. Eriti nüüd, kus hügieen on tähtsam kui kunagi varem. 
 
Parandate kvaliteeti ja tõhusust
Puhastuskvaliteedi säilitamine või paremaks muutmine on tõsine väljakutse, eriti kui te tahate samuti tõsta tegevustõhusust. Varasemalt, kui te keskendusite kvaliteedi ja kliendirahulolu suurendamisele, teie tõhusus langes, või vastupidi: kui te püüdsite liiga tugevasti aega ja ressursse vastavusse viia, kannatas töö kvaliteet. Tänapäeval võivad tehnoloogia ja innovatsioonid aidata teil teha mõlemat – tõsta kvaliteeti ja kliendirahulolu, samuti suurendada teie tõhusust. 
 
Tõstate töötajate motivatsiooni
Teie avastate andmepõhise puhastamise näol uue ja arukama tööviisi, mis säästab aega ja suurendab tõhusust. Reaalajas teave puhastamis- ja taastäitmisvajaduste kohta annab teile ja teie töötajatele võimaluse optimeerida ressursse ja tegutseda pigem ennetavalt, kui töötada jäiga kava kohaselt. Teades, millal ja kus puhastada, saavad koristajad välistada tarbetud puhastustoimingud ja jaoturite kontrollimised, et neile jääks rohkem aega tähtsate tööülesannete jaoks, nagu näiteks puutealade puhastamine. See uus tööviis annab teile ja teie puhastajatele parema ülevaate ja kontrolli, mis omakorda tõstab motivatsiooni ning vähendab stressi ja füüsilist koormust. Andmepõhise puhastamise tulemuseks on tõhususe, kvaliteedi ja töötajate kaasamise murranguline kasv. 

 

Soovitatavad tooted

Viited

*Puhastussektori analüüs 2017 – Kulu ja suundumused. 
**Mõõdetud peaaegu 13 000 ühendatud jaoturil juunist kuni detsembrini 2019, arvestades, kui kaua jaotur on kogu kuu kasutusajast tühjas olekus.
***Kliendi tagasiside alusel jaoturite kontrollimise kohta 6 kuu vältel, võrreldes olukorda enne ja pärast Tork Vision Puhastuse paigaldust (juunist detsembrini 2019). Mõõdetud 16 Tork Vision Puhastuse süsteemiga ühendatud tegevuskohas, iga jaoturi kontrollimisele kulub umbes 20 sekundit. 
****Külastajarahulolu mõõtmine kahes Tork Vision Puhastuse süsteemiga pesuruumis ja kahes tavapäraselt hooldatud ja varustatud pesuruumis ISSA/Interclean messil, mais 2016. 
*****Kolme Tork Vision Puhastust kasutava kliendi registreeritud tulemuste põhjal, mõõdetud enne ja pärast Tork Vision Puhastuse kasutuselevõtmist.

Märkus: Tork Vision Puhastus oli varem tuntud nime alll Tork EasyCube®.