Varustatud parandamiseks

Varustatud parandamiseks

Tootlikkuse parandamise suunis.

Kuidas suurendada tootmise tootlikkust ennetava hoolduse abil

Viimane asi, mida te tootmises tahate, on seisak. Kuid te saate väikeste, kuid järjepidevate paranduste abil oluliselt mõjutada kvaliteeti, kulusid ja töötulemusi. 


Masinate käitajad töötavad tavaliselt kõige lähemal tsoonidele, kus esinevad probleemid või takistused. Nendel on lahutamatu osa ennetamises ja tootlikkuse suurendamises ettevõttes. Rakendades autonoomset puhastust ja ennetavat hooldust, on võimalik avastada vigu ning ära hoida õnnetusi ja katkestusi. 

Tootlikkuse tõstmise suunis

Jonas Svanäng, pideva parenemise ja kaizen halduse konsultant, pakub soovitusi ja teadmisi tehase ja masinate tootlikkuse suurendamiseks tootlikkuse parandamise suunise kaudu Equipped to Improve™ – varustatud parandamiseks.

Kuidas autonoomse puhastusega edu saavutada

Ennetava hoolduse ja autonoomse puhastamise rakendamiseks teie äritegevuses peaksite te varustama iga töötamiskoha puhastustarvetega. Puhastustarvete käepärasus annab masinate käitajatele vahendid autonoomse puhastuse läbiviimiseks. See muudab regulaarse puhastuse tõenäolisemaks. See on ka töötajate jaoks tõhusam kui tarvikute järel käimine. Tork saab teid aidata arukate, innovaatiliste lahendustega ja kindlustada, et te oleksite varustatud parandamiseks.  

Tootesoovitused

Viited

Tork machine operator research, teostaja Psyma (juuli 2019)
**  Equipped to Improve™ (2020)