Mõtle ette jätkusuutlikult

Mõtle ette jätkusuutlikult

Meie mõtleme ette jätkusuutlikele toodetele ja lahendustele, mis aitavad meie klientidel saavutada oma jätkusuutlikkuse eesmärgid.
Meie missioon ettevõttes Tork on muuta elu väljaspool kodu jätkusuutlikumaks. Me lahendame sel viisil tähtsaid jätkusuutlikkuse teemasid, nagu näiteks vastutustundlik kiudude hankimine ja meie toodete süsinikujalajälje vähendamine.

Teaduspõhised eesmärgid

Meie CO2 heidete vähendamise eesmärgid kinnitati teaduspõhiste eesmärkide algatuse poolt 2018. aasta detsembris. Eesmärgid hõlmavad energia, elektrienergia, transpordi, toorme, tarnijate ja jäätmetega seotud absoluutsed eesmärgid.


Essity on samuti võtnud kohustuse vähendada ostetud põhitoorme, transpordi, müüdud toodete kasutamise ja kasutuselt kõrvaldamiseks vajaliku töötluse käigus tekkivate jäätmetega seotud kasvuhoonegaaside heiteid 18% võrra aastaks 2030 (2016) ja vähendada ettevõttes kasutatava energia ja ostetud elektrienergia kasvuhoonegaaside heiteid 25% aastaks 2030 (baasaasta 2016) (rakendusalad 1 ja 2).