Lähivõte naise kätest

Nakkuse kontrolli all hoidmine pikaajalise hoolduse korral

Pikaajalise hoolduse asutustes on tähtis piirata nakkuste edasikandumist. Allpool esitatud artiklitest leiate rohkem teavet selle kohta, kuidas riskiolukordi kindlaks teha ja vältida.
 
Me teame, et eakad, kroonilist haigust põdevad isikud ja teatavad riskirühmad on nakkustele vastuvõtlikumad ja paranevad nakkushaigustest aeglasemalt. Vanemate vanuserühmade puhul võib immuunsüsteem nõrgeneda ning komplikatsioone ja järgnevaid haigusi rohkem esineda. Kui inimesed elavad lähestikku ja veedavad koos aega ühistel aladel, nagu sageli on tavaks hooldekodus, on edasikandumise risk kõrge. 
 
Võttes arvesse, et pikaajalise hoolduse keskkonnas levivad nakkused inimeselt inimesele kergemini, on väga tähtis kindlaks teha olukorrad, kus esineb ristsaastumise oht. Me saame riskiolukordi kindlaks tehes juhtida ja rakendada hea kätehügieeni strateegiaid nakkusohu vähendamiseks. Pikaajalise hoolduse asutuses on mitmed sihtgrupid, kellele on vaja selgitada hea kätehügieeni tavade järgimist. Kõikidel hooldeasutuse elanikel, tervishoiutöötajatel ja külastajatel on täita oma osa ohutu pikaajalise hoolduse tagamisel. 
 

4Soovitust_WHO_800x500.jpg  


Nakkuse ohjamine pikaajalist hooldusteenust pakkuvates asutustes – WHO 4 kätehügieeni soovitust 

Pikaajaliste hooldeasutuste elanike nakkused on levinud, kulukad ja nendega kaasneb suur suremus. Nakkuste edasikandumine põhjustab eriti eakate hoolde puhul arvukalt probleeme. Paljud hooldeasutuse elanikud on immuunsushäirete ja muude vananemisega seotud piirangute tõttu eriti haavatavad. 
 
Pikaajalise hoolduse puhul on nakkuse või mikroorganismide edasikandumise oht samuti suur. Sellel on mitmeid põhjusi, üheks neist on viibimine avatud keskkonnas paljude kokkupuutepunktidega hooldajate, külastajate ja hooldeasutuse elanike vahel. See tähendab, et hooldekodus võetavad ettevaatusabinõud sõltuvad sageli suurel määral individuaalsetest algatustest ja töötajate oskusteabest.
 
Selleks, et ära hoida nii füüsilist kui ka rahalist kahju, mida nakkuste edasikandumine võib põhjustada teie pikaajalist hooldusteenust pakkuvale asutusele, on tähtis piirata nende levikut. Nõuetekohane kätehügieen on iseenesest kõige tähtsam samm nakkuste tõkestamiseks pikaajalise hoolduse valdkonnas. WHO on välja töötanud 4 kätehügieeni soovituse rakendamise meetodi hooldekodude tervishoiu edendamiseks: Puhastage oma käed 1) enne elaniku puudutamist; 2) vahetult enne puhastus- ja/või desinfitseerimistoimingu läbiviimist; 3) vahetult pärast toimingu läbiviimist, millega kaasneb kehavedelikega kokkupuute oht ja 4) pärast elaniku puudutamist või kokkupuute katkestamist.
 
Teie aitate tagada hea kätehügieeni ühtviisi nii külastajate kui ka töötajate harimisega, samuti seebi ja vee või desinfektantide kättesaadavamaks tegemisega, ja sel viisil vähendada nakkuse levimisohtu pikaajalise hoolduse asutuses. 
 
Meie teame, et eakate hooldamine tähendab ka teie hoolitsust nende heaolu eest ja tähelepanu pööramist nende nahahoolduse erivajadustele. Isegi tõhusate desinfitseerimistoodete kasutamise korral on õrna toimega seepide, kätekreemide ja muude tundlikule nahale kohandatud toodete kättesaadavus nii hea täiendus kui ka tõend selle kohta, et teie hoolitsete oma eakate elanike eest. 
 
Kas olete valmis võtma meetmeid oma pikaajalise hoolduse kätehügieeni parandamiseks? Laske meie meeskonna liikmetel endaga ühendust võtta.
 
 

Soovitatavad tooted